kontakt@premierreality.sk
00421 949 129 656


 

Komplexné služby realitky


Sme Váš zodpovedný partner pri sprostredkovaní predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností. Naše
činnosti a aktivity, služby a servis spojené s budúcimi prevodmi vlastníckych práv k nehnuteľnostiam
posúvame na absolútny vrchol realitnej služby s poistnou ochranou zodpovednosti za škodu. Kupujete
si náš čas, ktorý efektívne využívame sprostredkovaním informácií a aktivitami pri realitnom obchode.

Poradenstvo

• odhad trhovej ceny a stanovenie optimálnej ceny nehnuteľnosti
• poradenstvo o rizikách z predaja alebo kúpy nehnuteľnosti
• konzultácie osobné a telefonické
• posúdenie a odstránenie právnych nedostatkov
• daňové poradenstvo s aktuálnymi legislatívnymi zmenami
• marketingová stratégia pre developerské projekty

Právna ochrana

• zmluvy o budúcej zmluve
• rezervačné zmluvy
• kúpne zmluvy s autorizáciou advokáta
• nájomné zmluvy
• dohody o úschove časti kúpnej ceny
• zmluvy o pôžičkách
• zriaďovanie vecného bremena
• advokátska úschova finančných prostriedkov
• právna asistencia a poradenstvo

Administratívne služby

• vypracovanie podkladov k prepisu médií
• vypracovanie protokolov o odovzdaní
• podklady pre ponuky na kúpu pre ministerstvá
• príprava písomností a žiadostí pre lokálne autority
• vyplňovanie tlačív – daňové priznania, vznik, zánik daňovej povinnosti

Obchodné služby

• vyhľadávanie klientov a nehnuteľností
• eliminácia rizík pri predaji a prenájme
• zastupovanie pred katastrálnym úradom
• sprostredkovanie služieb pri predaji alebo kúpe

Reklamné služby

• internetové stránky
• realitné servery
• ppc reklama a sociálne siete
• plachty, billboardy, vitríny, výlohy
• tlačená letáková reklama
• osobné fotografické prezentácie

Geodetické služby

• vyhotovenie geometrických plánov
• zameranie stavebných objektov
• oddelenie pozemkov a nehnuteľností
• vytyčovacie práce a vytýčenie hraníc pozemkov a objektov

Služby súdneho znalca

Služby autorizovaných súdnych znalcov z odborov stavebníctvo a poľnohospodárstvo s dlhoročnou
praxou. Vyhotovenie znaleckých posudkov na základe objednávky.


Copyright © 2013 – 2018 premierreality.sk, Obchodné podmienky
Vyhľadávanie
Okres
Druh
Cena od
Cena do

Zruš filter
Kategórie
Byty
1-izbový byt
2-izbový byt
3-izbový byt
4-izbový byt
5 a viac izbový byt
Domy
Rodinný dom
Chata
Budova
Pozemky
Pozemky - bývanie
Pozemky - komerčné
Poľnohosp. a lesné pozemky
Záhrady
Rekreačné pozemky
Biznis reality
Obchodné priestory
Výrobné priestory
Kancelárie
Gastro priestory
Sklady a haly
Ostatné
Garáže
Zvláštne nehnuteľnosti
Najsledovanejšie
Atraktívna ponuka
Partner právnych služieb
http://advokathric.eu/
Reklamná činnosť
http://www.yodo.sk